Welkom bij Youdid!

Youdid! is een psychologenpraktijk waar kinderen, adolescenten, volwassenen, ouders, leerkrachten, schooldirecties en -besturen terecht kunnen bij Judith van Gool voor begeleiding en advies. Doel is om mensen te helpen op een positievere manier naar zichzelf, anderen en uitdagingen om hen heen te leren kijken en dat zij daar blijvend profijt van ervaren. Samen zoeken we naar oorzaken én oplossingen voor zeer uiteenlopende, ervaren belemmeringen. Mensen leren hun eigen kracht te zien en in te zetten bij het benaderen van de meest uiteenlopende uitdagingen. Denk aan:

Individuele begeleiding/behandeling

 • problemen met zelfvertrouwen,
 • traumaverwerking,
 • verhelpen van dwanggedachten of dwanghandelingen,
 • reduceren van angst,
 • overmatig piekeren,
 • opvoedkundige vraagstukken,
 • vaststellen van en omgaan met specifieke gedragsproblemen (oa ADHD, Autisme, hoogbegaafdheid enz.)
 • en veel meer

Onderwijsgerelateerde ondersteuning

 • invoering van schoolbrede systemen ter preventie van gedragsproblematiek
 • hulp bij het efficient en zorgvuldig volgen van leerlingen
 • hulp bij uitdagingen rondom individuele leerlingen, groepen, teams
 • hulp bij uitdagende groepsdynamiek
 • structurele zorgstructuurverbetering
 • coachen van leerkrachten, IB-ers, zorgcoordinatoren, directies
 • verzorgen van ouderavonden ter bevordering van afstemming ouders-school
 • handelingsgerichte begeleiding/diagnostiek
 • en veel meer

Stap voor stap naar verbetering:
Soms is het moeilijk, maar er is altijd een weg!