Wie is…..?

Youdid! is opgericht door Judith van Gool in juli 2012.
Ik ben moeder, psycholoog NIP,  Onderwijs- en Opleidingspsycholoog,
PBS-expert, gediplomeerd Video-interactiebegeleider, KIES-Coach (kinderen In EchtScheidingssituaties), kindercoach, ambulant schoolpsycholoog.
Mijn aandacht/liefde gaat daarnaast ook naar hardlopen (roparun, marathons), hardlooptraining geven,  open water zwemmen, wielrennen, langlaufen, skieen, pianospelen en maak ik deel uit van het organiserend commite van de Engelenrun. Daarnaast ben ik voorzitter van Stichting neem een kind bij de hand.

Achtergrond:

aug 2012-aug 2015:
Ambulant psycholoog bij Expertise-centrum de Rotonde

Een belangrijke kerntaak van het OndersteuningsArrangement Gedrag is collega’s in regulier onderwijs ondersteunen bij het (leren) omgaan met (opvallend) gedrag. Wij streven ernaar om de kennis van leerkrachten en andere onderwijsbetrokkenen over gedrag te vergroten. OA Gedrag geeft handelingsadviezen over en scholing in gedrag en gedragsproblematiek.

– Scholing in PBS
– scholing in adaptief, passend onderwijs (specialisatie gedrag)
– School Video Interactie trajecten (gediplomeerd)
– Coaching leerkrachten/directies/collega’s

– handelingsgerichte diagnostiek,
– consultatieve leerlingbegeleiding,
– therapie individuele leerlingen
– bijwonen zorgteams/ onderwijsondersteuningsteams.
– Ambulant psycholoog, voor 43 scholen in samenwerkingsverband

Onderwijs- en organisatieadviseur, onderwijsinnovatie, onderwijspsycholoog bij Centrum Educatieve dienstverlening.
Maart 2000-augustus 2012

Structurele onderwijsverbetering (doelgroep: individuele leerkrachten, schoolteams, managementteams, ouders, leerlingen)

– Scholing in kwaliteitszorg,
– opzet en scholing in systemen van leerlingenzorg,
– scholing in handelingsgericht werken (1-zorgroute, Verder met 1-zorgroute)
– scholing in verbetering Pedagogisch Handelen (PH-meter)
– scholing in opbrengstgericht werken
– scholing in coöperatief leren
– scholing in adaptief, passend onderwijs (specialisatie gedrag)
– School Video Interactie trajecten (gediplomeerd)
– Coaching leerkrachten/directies/collega’s

Daarnaast werkzaam als onderwijspsycholoog in individuele leerlingenzorg:
– handelingsgerichte diagnostiek,
– consultatieve leerlingbegeleiding,
– bijwonen zorgteams/onderwijs adviesteams.
– Ambulant psycholoog, voor 43 scholen in samenwerkingsverband

Opleidingen 

  • 2012-2014  deskundig in het invoeren van School Wide Positive Behavior Support. SWPBS is een preventief schoolbreed systeem gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Er wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.
  • Schoolvideo Interactiebegeleiding
  • Interne cursussen en professionaliseringsbijeenkomsten bij het Centrum Educatieve Dienstverlening. Een aantal relevante voorbeelden:  handelingsgerichte diagnostiek,  consultatieve leerlingbegeleiding, dyslexie, autisme, NLD, hoogbegaafdheid, ADHD, klassenmanagement, kwaliteitszorg (KIK, WMK), begeleidersvaardigheden, gesprekstechnieken,  DSM-IV classificatie, opbrengstgericht werken,  1-zorgroute/handelingsgericht werken en vele anderen.
  • Katholieke Universiteit Tilburg 1994-1997,
    Onderwijs- en Opleidingspsychologie
    1993-1995 Letterenfaculteit